Informacja o planowanych naborach

10.12.2019
Instytucja Pośrednicząca w KPRM jeszcze w grudniu ogłosi dwa konkursy dotyczące celu szczegółowego 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia.

Nowe konkursy dotyczą następujących typów operacji:

  •  "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych skierowany do organizacji pozarządowych". Planowana alokacja na konkurs to 4 000 000 PLN.
  • "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności skierowany do organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych". Planowana alokacja na konkurs to 5 000 000 PLN.

Planujemy rozpoczęcie naboru wniosków od 1 lutego 2019 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!