Informacja o terminie ogłoszenia konkursu

30.06.2016
Konkurs dla NGO i partnerów społecznych dot. podnoszenia kompetencji ich przedstawicieli zostanie ogłoszony w lipcu 2016 roku.

Uprzejmie informujemy, że w lipcu 2016 roku w ramach Działania 2.16 PO WER zostanie ogłoszony konkurs pn. "Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa". Przedmiotowy konkurs dotyczył będzie wyboru projektów ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej – w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.