Informacja o wybraniu do dofinansowania projektów pozakonkursowych

28.01.2022
W związku z pozytywna oceną merytoryczną, wybraliśmy do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe.

Projekty pozakonkursowe wybrane do dofinansowania:

 

L.p.

Tytuł projektu wybranego do dofinansowania

Nazwa Wnioskodawcy

Kwota przyznanego dofinansowania

Kwota całkowita projektu

Data wybrania projektów do dofinansowania

Przewidywany czas realizacji
1. "Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu analizy danych w ramach oceny skutków regulacji" Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 1 725 000,00 zł 1 725 000,00 zł 28.01.2022 r.

od: 2022-01-31

do: 2023-09-30

2. "Szkolenia i podręczniki dla legislatorów oraz dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych" Rządowe Centrum Legislacji 1 668 129,60 zł 1 668 129,60 zł 28.01.2022 r.

od: 2022-02-01

do: 2023-06-30