Informacja o wybraniu do dofinansowania projektu pozakonkursowego

20.09.2021
W związku z pozytywna oceną merytoryczną, do dofinansowania został wybrany projekt:

 

Nazwa projektu: "Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu konsultacji publicznych"

Nazwa wnioskodawcy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kwota przyznanego dofinansowania: 1 000 000,00 zł

Kwota całkowita projektu: 1 000 000,00 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania: 20.09.2021 r.

Przewidywany czas realizacji: od: 2021-10-01 do: 2023-06-30