Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

30.03.2020
Pani minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 18 wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Zapoznaj się z nowym SZOOP PO WER.

 

Szczegółowe informacje o zmianach znajdują się w załączonym pliku.