Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

09.12.2016
Informujemy, że 28 listopada 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał szóstą wersję SZOOP PO WER (Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Szczegóły wprowadzonych zmian do SZOOP PO WER znajdują się pod adresem: http://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/informacja-o-zmianie-szczegolo...