Informacje o Dniu Otwartym

07.11.2016
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej, zaprasza do udziału w Dniu Otwartym w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pracownicy Instytucji Pośredniczącej będą do Państwa dyspozycji w dniu 16 listopada 2016 r. w godzinach 9:00 – 15:00 w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa), gdzie udzielać będą informacji na temat konkursów pn.:

  • Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy, 
  • Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

 

Cel:

  • ułatwienie Wnioskodawcom dotarcia do kluczowych informacji nt. przygotowywanych przez nich projektów,
  • wyjaśnienie wątpliwości Wnioskodawców w zakresie możliwości wnioskowania o środki i realizację projektów w ramach PO WER.

 

Ważne informacje:

Zainteresowani udziałem w Dniu Otwartym proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 16 listopada 2016 r. na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem spotkania.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: + 48 22 694 65 05