Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza konkurs nr FERS.04.06-IP.04-001/23

12.07.2023
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza konkurs nr FERS.04.06-IP.04-001/23, przedmiotem którego jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi partycypacji społecznej oraz wzmocnienie ich potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych (typu watchdog). Więcej informacji znajdą państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/aktualne-nabory-wnioskow.