Konkurs dla organizacji pozarządowych

21.05.2021
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21 pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa”.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce konkurs.

W pierwszej połowie czerwca br. planujemy zorganizować dla Państwa spotkanie informacyjne na temat konkursu. Spotkanie odbędzie się on line.

Szczegóły spotkania podamy Państwu wkrótce.