Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej

04.02.2016
Komisja Europejska działając w ramach swoich obowiązków, przygotowuje obecnie raport podsumowujący wdrażanie interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2007 - 2013.

Raport ten powstanie w ramach podsumowania ewaluacji ex- post, która została podzielona na 3 główne obszary:

  • dostęp do zatrudnienia,
  • integracja społeczna,
  • kapitał ludzki.

 

Badania w tych obszarach zostały już zakończone, obecnie trwają prace finalne nad opracowaniem raportów. Jednocześnie jako uzupełnienie tych działań, Komisja rozpoczęła proces otwartych konsultacji społecznych, w których każdy może wziąć udział. Konsultacje polegają na możliwości wyrażenia swojej opinii w odniesieniu do efektów wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce lub w innych krajach. Można w nich ocenić m.in. w jakich obszarach wpływ EFS był najbardziej widoczny, jakie grupy skorzystały w największym stopniu z tego funduszu, lub czy naszym zdaniem EFS pomógł w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego.
 

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach i promowania informacji o nich. Konsultacje  trwają do 27 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=21&vis...