Lista projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–005/16

09.06.2016
Lista projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–005/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej:
  1. Konsultacje publiczne w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych
    u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, złożony przez Ministerstwo Energii (POWR.02.16.00-00-0001/16);

     
  2. Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo, złożony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (POWR.02.16.00-00-0003/16).