Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16

01.08.2016
Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-005/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych
Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Kwota wnioskowanego dofinansowania Koszt całkowity projektu     Wynik oceny
1. Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 482 714,46 zł 482 714,46 zł

89 pkt