Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–010/17

10.05.2017
Lista rankingowa projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-010/17 pn. "Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych":

 

Lp.

Tytuł projektu

 Nazwa wnioskodawcy 

 Kwota wnioskowanego dofinansowania 

Koszt całkowity projektu     

Wynik oceny

Projekt wybrany do dofinansowania       

1.

Konsultacje +

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 777 128,14 zł 2 777 128,14 zł 85 pkt TAK