Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE”

02.06.2021
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza uaktualnioną listę kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach ww. działania.