Nabór wniosków w konkursie FERS.04.06-IP.04-001/23

07.09.2023
21 sierpnia 2023 r. Instytucja Pośrednicząca zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr FERS.04.06-IP.04-001/23 pn. Rozwój dialogu obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi partycypacji społecznej oraz wzmocnienie ich potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych (typu watchdog). W ramach zakończonego naboru poprawnie złożono 71 projektów na łączną kwotę 117 345 165,93 zł.