Nabór wniosków w konkursie pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa

03.06.2019
W ubiegły piątek zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19. Otrzymaliśmy od Państwa 28 wniosków na łączną kwotę 32 412 513,54 zł, za które bardzo dziękujemy!

Zachęcamy do śledzenia strony efs.kprm.gov.pl, na której znajdziecie wszystkie najnowsze informacje o naszych konkursach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowych naborach, weź udział w organizowanej przez nas konferencji. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca. Więcej informacji tutaj!