Nabór wniosków w konkursie POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20

12.05.2020
30 kwietnia zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–014/20 pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych".

Złożone wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.  Bardzo dziękujemy za udział w konkursie.