Nabór wniosków w konkursie POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20

06.03.2020
W ubiegłą sobotę zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności".

Otrzymaliśmy od Państwa 17 wniosków na łączną kwotę 13377582,35 zł, za które bardzo dziękujemy!