Nabór wniosków w konkursie POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21

19.07.2021
6 lipca 2021 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa".

Otrzymaliśmy od Państwa 29 wniosków na łączną kwotę 24 660 415,08 zł, za które bardzo dziękujemy!