Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21

31.05.2021
Zachęcamy do przeczytania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa" (POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21).