Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER

03.12.2019
Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak 4 listopada br. zatwierdziła 16. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER

Zapoznaj się z nowym SZOOP PO WER

Dokument obowiązuje od 4 listopada 2019 r.

Opis zmian w nowym SZOOP