Nowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19

08.04.2019
Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. "Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa".

Kliknji tutaj, aby zapoznać sie z aktualizacją FAQ.