Nowelizacja rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020

27.04.2020
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r.