Podpisanie umowy o dofinansowanie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej

04.09.2017
Dnia 31 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn. Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej nr POWR.02.16.00-00-0011/16 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany będzie przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i trwać będzie do 30 czerwca 2019 r. Budżet projektu wynosi 521 100,00 zł.