Projekt Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo

29.08.2016
Dnia 9 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja o dofinansowaniu projektu pn. Administracja dla repatriantów – wspólnie stworzymy lepsze prawo nr POWR.02.16.00-00-0003/16-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Projekt realizowany będzie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i trwać będzie do 31 grudnia 2016 r.

Budżet projektu wynosi 482.714,46 zł.