Projekt Akademia Oceny Wpływu Regulacji

29.08.2016
Dnia 10 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja o dofinansowaniu projektu pn. Akademia Oceny Wpływu Regulacji nr POWR.02.16.00-00-0001/15-00 w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Projekt realizowany będzie przez Departament Służby Cywilnej w KPRM i trwać będzie do 31 grudnia 2018 r.

Budżet projektu wynosi 3.846.750 zł.