Projekt Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze

25.11.2016
Dnia 17 listopada 2016 r. zostało zawarte porozumienie o dofinansowaniu projektu nr POWR.02.16.00-00-0002/16-00, pn. „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” w ramach Działania 2.16 pn. „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”.

Projekt realizowany będzie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rzecznik Praw Rodziców i trwać będzie do 31 października 2018 r.

Budżet projektu wynosi 2.377.114,01 zł.