Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

02.07.2018
Ochrona danych osobowych jest jednym z istotnych zagadnień podczas realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Należy dbać o to, aby przestrzegać przepisów ochrony przetwarzania danych osobowych na każdym etapie aplikowania o środki pochodzące z PO WER i realizacji projektu.

Dlatego Instytucja Zarządzająca PO WER (IZ), która pełni rolę administratora, w procesie przetwarzana danych osobowych w projektach, przygotowała „Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów”.
Znajdują się w nim szczegółowe informacje wymagane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także praktyczne przykłady zastosowania konkretnych rozwiązań.

 

Link do Podręcznika znajduje się poniżej.