Przygotowania do uruchomienia FERS – podpisanie porozumień

28.03.2023
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ponownie jako Instytucja Pośrednicząca, tym razem w systemie wdrażania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W wyniku podpisanego w dniu 9 stycznia 2023 r. porozumienia z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie pełniła rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach programu FERS dla następujących działań:

Działanie 04.06 pod nazwą Rozwój dialogu obywatelskiego,
Działanie 04.07 pod nazwą Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego,

oraz

Działanie 04.12 pod nazwą Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy

Ze strony Instytucji Pośredniczącej w KPRM porozumienie podpisała Pani Izabela Antos - Podsekretarz stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kwota środków przeznaczonych na sfinansowanie Działań, dla których KPRM jest Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi ponad 49 mln. Euro. Beneficjentami tych środków, zgodnie z dokumentami programowymi FERS będą mogły być organizacje pozarządowe.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której na bieżąco będą zamieszczane informacje o konkursach i innych wiadomościach związanych z realizacją projektów FERS.