Publikacja dot. sukcesów EFS w woj. zachodniopomorskim

26.11.2021
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z publikacją !

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dot. sukcesów EFS w woj. zachodniopomorskim.

Link do publikacji: https://sukcesyefs.wup.pl/