Relacja z konferencji "Dobre prawo"

17.06.2019
Prawie 100 osób reprezentujących lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz administrację państwową wzięło udział 13 czerwca br. w konferencji "Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Zorganizowane w KPRM wydarzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych efektów wdrażania Działania 2.16 PO WER przez Instytucję Pośredniczącą KPRM oraz omówieniu planów ogłoszenia nowych naborów wniosków w drugiej połowie perspektywy finansowej 2014-2020.

Uczestników konferencji powitali Pan Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Pani Agnieszka Rymsza, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. W to czym jest i jakie są cele Działania 2.16 zgromadzonych w sali im. Tadeusza Mazowieckiego wprowadził Pan Krzysztof Motyk, zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego. Wyjaśnił on również jakie nabory wniosków Instytucja Pośrednicząca w KPRM planuje przeprowadzić w drugiej połowie perspektywy finansowej.

Pierwszy panel konferencji "Dobre prawo" poświęcony został wsparciu dla administracji publicznej. W jego ramach prezentacje przedstawili:

  • Pan Wojciech Federczyk, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego;
  • Pani Katarzyna Caba, naczelnik wydziału Projektów i Szkoleń w Departamencie Służby Cywilnej KPRM;
  • Pan Kamil Bobek, zastępca dyrektora w Departamencie Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prelegenci wyjaśnili czego dotyczą ich projekty i opisali swoje dotychczasowe doświadczenia dotyczące współpracy z Instytucją Pośredniczącą w KPRM. Pierwszy panel zakończył się krótkim komentarzem Pana Piotra Krasuskiego, dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Pana Piotra Patkowskiego, dyrektora Departamentu Oceny Skutków Regulacji KPRM.

Po przerwie rozpoczął się drugi panel. Jego formuła była analogiczna do poprzedniego, z tą różnicą, że dotyczył on wsparcia dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Wśród prelegentów, którzy zabrali głos znaleźli się:

  • Pani Izabela Pawlikowska-Dolata, przedstawicielka Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”;
  • Pani Marzena Chmielewska, zastępca dyrektora Konfederacji Lewiatan;
  • Pan Andrzej Dulka, prezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci wyjaśnili najpierw założenia i cele organizacji, które reprezentowali, a następnie przedstawili realizowane przez nich w ramach Działania 2.16 projekty. Druga część konferencji zakończona była dyskusją, którą moderował Pan Filip Gołębiewski, prezes Instytutu Dyskursu i Dialogu.

Materiały z konferencji

Sprawdź poniżej naszą relację zdjęciową z wydarzenia