Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21

01.06.2021
Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21

Spotkanie będzie dotyczyło nowego konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą w KPRM:

Konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21 pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa”

 

Szczegóły:

Spotkanie odbędzie się on-line  9 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:30.

 

Cel:

  • przekazanie najważniejszych informacji dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących możliwości wnioskowania o środki i realizację projektów w ramach PO WER.

 

Ważne informacje:

Zainteresowanych prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza do 7 czerwca 2021 r. na adres mejlowy: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 694 73 31.