Uaktualniony w dniu 28 lipca 2023 r. wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”

28.07.2023
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 04.06 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Działania 04.07 „Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego”, Działania 04.12 „Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy” FERS ogłasza uaktualniony w dniu 28 lipca 2023 r. wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO”.