Wydłużamy czas przyjmowania zgłoszeń na konferencję "Dobre prawo"!

06.06.2019
Do 10 czerwca (poniedziałek) wydłużamy termin na przesyłanie zgłoszeń na konferencję "Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020".

Zachęcamy do zapoznania się z planem konferencji i przesyłania formularzy zgłoszeniowych na adres: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl

Więcej informacji o konferencji