Wydłużony termin na składnie wniosków o płatność przez beneficjentów

11.07.2018
W związku z problemami po stronie Wykonawcy Systemu, informujemy o przejściowych trudnościach z pracą w SL2014. Opisana sytuacja może się utrzymywać przez kilka następnych dni, dlatego decyzją IP w KPRM termin na składnie wniosków o płatność przez beneficjentów zostaje wydłużony do dnia 20 lipca 2018 r.