Wykonanie kalendarzy na 2018 rok

08.11.2017
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej wykonania i dostawy kalendarzy na 2018 r.

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej wykonania i dostawy kalendarzy na 2018 r.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2017 r., w części dotyczącej „Informacji i promocji”.

Oferty dotyczące wykonania i dostawy kalendarzy na 2018 rok należy przesyłać na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa z dopiskiem Departament Społeczeństwa Obywatelskiego „druk kalendarzy 2018 r.” oraz na adres: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl nie później niż do dnia 17 listopada 2017 r.

Dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- wypełniony Formularz oferty,
- dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy,
- przesłane w wersji papierowej przykładowe kalendarze.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z .2013r., poz. 907, z późn. zm.).

W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w przewidzianym terminie, IP w KPRM zastrzega możliwość rezygnacji z organizacji powyższego zamówienia.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl lub pod numerem telefonu: 22 694 65 05.

Poniżej zamieszczono niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.