Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-015/20

19.06.2020
Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-015/20 pod nazwą „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności”.

 

Ogłaszamy Państwu listę projektów, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu - negocjacji.