Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-014/20

03.08.2020
Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-014/20 pod nazwą „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych”.

 

 

Do kolejnego etapu – negocjacji został skierowany jeden projekt.