Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-016/21

27.09.2021
Zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-016/21 pod nazwą „ Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa”.

 Ogłaszamy Państwu listę projektów, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu - negocjacji.