Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych

22.04.2021
Instytucja Pośrednicząca PO WER w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaprasza Państwa do składania ofert na przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegóły zapytania znajdziecie Państwo pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44153

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na adres:

sekretariat_DOB [at] kprm [dot] gov [dot] pl, do dnia 29.04.2021 r., do godz. 16.00.

 

Pytania prosimy kierować na adres: maciej [dot] malmon [at] kprm [dot] gov [dot] pl lub na sekretariat_DOB [at] kprm [dot] gov [dot] pl