Zaproszenie do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

29.08.2017
Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR – pozostałe informacje w załączniku a wzór wniosku + wytyczne dla potencjalnych beneficjentów pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Potencjalnymi beneficjentami są:
 
• organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
• organizacje non-profit;
• uniwersytety i instytucje edukacyjne;
• ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
• organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne) niekwalifikujące się jako instytucje zarządzające.