Zaproszenie na konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

25.08.2016
Konferencja Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój organizowana przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 15 września 2016 r.

W imieniu Pana Wojciecha Kaczmarczyka - Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pn. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane prace nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz informacje dotyczące naborów i zasad realizacji projektów w ramach Działania 2.16 PO WER. W drugiej części konferencji odbędzie się spotkanie warsztatowe z pracownikami Departamentu Spraw Obywatelskich, którzy udzielą informacji dotyczących ogłoszonego konkursu pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Szczegółowy program konferencji zamieszczony jest w załączniku nr 1

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) na adres efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl
do dnia 8 września 2016 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z adresem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.