Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. konkursu pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym w dniu 2 lutego 2017 r.

23.01.2017
Spotkanie informacyjne dot. konkursu pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17 organizowane przez Instytucję Pośredniczącą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 2 lutego 2017 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. konkursu Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym nr POWR.02.16.00–IP.06–00–009/17, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczegółowy program spotkania zamieszczony jest w załączniku nr 1.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) na adres efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl do dnia 27 stycznia 2017 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z adresem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.