Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. konkursu Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy w dniu 27 października 2016 r.

06.10.2016
Spotkanie informacyjne dot. konkursu Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16 organizowane przez Instytucję Pośredniczącą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 27 października 2016 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. konkursu Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16, które odbędzie się w dniu 27 października 2016 r.
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczegółowy program spotkania zamieszczony jest
w załączniku nr 1.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2) na adres efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl do dnia 20 października 2016 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z adresem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.