Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych

17.11.2016
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2016 r., w części dotyczącej „Informacji i promocji”.

Oferty dotyczące wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych należy przesyłać na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa z dopiskiem Departament Spraw Obywatelskich „materiały informacyjno-promocyjne” i do Pana Dawida Krupy na adres mailowy: Dawid [dot] Krupa [at] kprm [dot] gov [dot] pl (nr tel. 022 694 65 05), nie później niż do dnia 25 listopada 2016 r.

 

Ofertę uważa się za kompletną jeżeli zawiera:

  • wypełniony Formularz oferty (Załącznik nr 1),
  • przykładowe materiały promocyjne przesłane przez Wykonawcę.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z .2013r., poz. 907, z późn. zm.).

W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w przewidzianym terminie, IP w KPRM zastrzega możliwość rezygnacji z organizacji powyższego zamówienia.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi Wykonawcami/Wykonawcami: Dawid Krupa, e-mail: Dawid [dot] Krupa [at] kprm [dot] gov [dot] pl, tel.: + 48 22 694 65 05

Poniżej zamieszczono niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2).