Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia dla beneficjentów pn. Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie wniosków PO WER

17.08.2017
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej organizacji szkolenia dla beneficjentów pn. Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie wniosków PO WER.

Szczegóły pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1050054

Dokumenty zawierające wypełnione załączniki nr 1, 2, 3 i 4 należy przesyłaćw wersji elektronicznej do dnia 28 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: dawid [dot] krupa [at] kprm [dot] gov [dot] pl i na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa z dopiskiem: „Oferta na realizację kompleksowej organizacji szkolenia dla beneficjentów pn. Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie wniosków o płatność PO WER”.

Pytania prosimy kierować pod adres: dawid [dot] krupa [at] kprm [dot] gov [dot] pl

Poniżej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz konieczne załączniki.