Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy na 2017 rok

10.11.2016
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania i dostawy kalendarzy na 2017 r.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2016 r., w części dotyczącej „Informacji i promocji”.

Oferty dotyczące wykonania i dostawy kalendarzy na 2017 rok należy przesyłać na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa z dopiskiem Departament Spraw Obywatelskich „druk kalendarzy 2017 r.” oraz do Pana Dawida Krupy na mail: Dawid [dot] Krupa [at] kprm [dot] gov [dot] pl, nr tel. 022 694 65 05 nie później niż do dnia 18 listopada 2016 r.

Dokumenty, które należy załączyć do oferty:

  • wypełniony Formularz oferty (Załącznik nr 1),
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy,
  • przesłane w wersji papierowej przykładowe kalendarze.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z .2013r., poz. 907, z późn. zm.).

W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w przewidzianym terminie, IP w KPRM zastrzega możliwość rezygnacji z organizacji powyższego zamówienia.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z potencjalnymi Wykonawcami/Wykonawcami:
Dawid Krupa, tel.: + 48 22 694 65 05

Poniżej zamieszczono niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2).