Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę roll–upów na potrzeby Instytucji Pośredniczącej - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

17.08.2016
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania i dostawy roll-upów.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2016 r., w części dotyczącej „Informacji i promocji”.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej, zgodnie z formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 na adres mailowy: malgorzata [dot] faszczewska [at] kprm [dot] gov [dot] pl, nie później niż do dnia 25 sierpnia br. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poproszony o złożenie do IP w KPRM wersji papierowej dokumentów.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z .2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zrealizowania ww. zamówienia.

Poniżej zamieszczono niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.