Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–010/17 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych

14.05.2018
Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–010/17 pn. "Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych".