Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

24.06.2020
20 czerwca 2020 roku minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 19. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Szczegółowe informacje o zmianach znajdują się w załączonym pliku.